Vásárlástól való elállás

a; Ha a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a Quasar Home Decor Kft. www.ribiszke.hu webáruházban vásárolt termékek tekintetében.

b; A fogyasztó elállhat a szerződéstől telefonszámunkon (+3670/3173578), email címünkön, (info@quasar.hu), vagy postai úton 14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy - ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut - annak visszaküldésével.

Elállás esetén használja a formanyomtatványt, illetve a gyors ügyintézés érdekében kérjük jelezze azt vagy e-mailben (info@quasar.hu) vagy a +3670/3173578 telefonszámon ügyfélszolgálati időben.

A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében az alábbi feltételek mellett gyakorolhatja:

A termék átvételének napjától számított 14 napon belül, több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben a Quasar Home Decor Kft. ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül Quasar Home Decor Kft. megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.

c; Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

A fogyasztó - a X/b bekezdésben foglalt eset kivételével - köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli.A Quasar Home Decor Kft. technikai okból postai utánvétes csomagot nem tud fogadni.

A fentieken túl a fogyasztó köteles megtéríteni a Quasar Home Decor Kft.-nek a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést.

A vásárlástól való elállás jogának gyakorlásához használható fomanyomtatványt az alábbi linkről töltheti le:

http://quasar.hu/templates/glass_gray/elallasi-felmondasi-nyilatkozatminta.pdf